Tietosuoja


Täältä löydät tietoa Laskumaatti sivuston käyttöehdoista sekä EU:n tietosuoja-asetuksesta ja mm. siitä mitä tietoa keräämme, mihin tietoja käytetään, kauan säilytämme tietoja ja kuinka voit käyttää oikeuksiasi.

Käyttöehdot

Tietosuojaseloste

Mikä on EU:n tietosuoja-asetus eli GDPR?

GDPR tulee sanoista General Data Protection Regulation (yleinen tietosuoja-asetus). Se on uusi henkilötietojen käsittelyä sääntelevä laki, jota sovelletaan kaikissa EU-maissa 25.5.2018 alkaen.

GDPR antaa paremman suojan henkilötiedoillesi ja enemmän keinoja hallita tietojesi käsittelyä.

Mikä on henkilötieto?

Henkilötietoja ovat kaikki tiedot, jotka liittyvät tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan henkilöön.

Henkilötietoja ovat esimerkiksi nimi, osoitetiedot, sähköpostiosoite, puhelinnumero, henkilötunnus, palkanmaksutiedot, potilastiedot ja IP-osoite.

Saako yritys käsitellä henkilötietojasi?

Hekilötietoja saa käsitellä, jos sille on laissa määritelty peruste. Peruste voi olla:
- suostumus
- sopimus
- rekisterinpitäjän lakisääteinen velvoite
- elintärkeiden etujen suojaaminen
- yleinen etu ja julkinen valta
- rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettu etu

Linkkejä

Eu:n yleinen tietosuoja-asetus

Laki sähköisen viestinnän palveluista

Luottotietolaki

Tietosuojavaltuutetun toimisto