Tietosuojaseloste


Tämä tietosuojaseloste (jäljempänä ”Seloste”) kertoo, kuinka NettiTieto Oy (jäljempänä ”Toimittaja”, ”me”, ”meitä” tai ”meidän”) kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja
tarjotun Palvelun (”Palvelu”) ja/tai verkkosivun www.nettitieto.fi yhteydessä. Lue tämä Seloste huolellisesti ennen Palvelun käyttämistä tai verkkosivun selaamista.

Tämä Seloste soveltuu Toimittajan tarjoaman Palvelun käyttäjien (jäljempänä ”käyttäjä”, ”käyttäjät”) henkilötietojen käsittelyyn, joissa Toimittaja toimii rekisterinpitäjänä.
Selosteessa kuvataan keskeiset Toimittajan henkilötietojen käsittelyä koskevat periaatteet ja tarkoitukset. Käyttäjät voivat olla Toimittajan asiakkaita tai asiakasyritysten edustajia.

Toimittajan Palvelu voidaan tarjota eri laitealustoilla ja Palvelu voi sisältää linkkejä tai pääsyn muiden toimijoiden sivustoille tai palveluihin, joihin sovelletaan kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.
Suosittelemme, että käyttäjä tutustuu huolellisesti Toimittajan ulkopuolisten toimijoiden tietosuojakäytäntöihin ja ehtoihin. Toimittaja ei vastaa ulkopuolisten toimijoiden tietosuojakäytännöistä tai ehdoista.

REKISTERINPITÄJÄ

Sovellettavan tietosuojalain mukainen rekisterinpitäjä on NettiTieto Oy, joka vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään tätä Selostetta ja soveltuvia tietosuojalakeja noudattaen.

NettiTieto Oy
PL 23, 70101 Kuopio

Tietosuojasta ja henkilötietojen käsittelystä voit kysyä lisää sähköpostitse: tietosuoja (at) nettitieto.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Henkilötietojasi voidaan kerätä eri tavoin. Pääsääntöisesti keräämme ja käsittelemme henkilötietoja, jotka

Olet antanut meille, kun olet yhteydessä meihin tai asioita kanssamme, esimerkiksi kun tilaat Palvelumme tai rekisteröidyt Palveluumme tai otat meihin yhteyttä pyytääksesi tarjousta tai tietoja;
Syntyvät Palvelua käyttäessäsi tai verkkosivulla vierailun yhteydessä, esimerkiksi kun kirjaudut Palveluun; ja
Saadaan muista lähteistä, soveltuvien lakien sallimassa laajuudessa, esimerkiksi Kaupparekisteri tai Yritys- ja yhteisötietojärjestelmä

Sinun ei ole pakko antaa meille henkilötietojasi, mutta mikäli päätät näin, emme mahdollisesti pysty tarjoamaan Palveluamme sinulle.

Keräämme ja käsittelemme esimerkiksi seuraavia henkilötietoja:

- Perustiedot, kuten nimi, ammattinimike, suhteesi edustamaasi yritykseen ja yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
- Asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten Palelua ja tilausta koskevat tiedot, laskutus- ja maksutiedot, markkinointiluvat- ja kiellot
- Asiakasyhteydenotot ja niihin liittyvä kirjeenvaihto sekä rekisteröityjen oikeuksia koskevat kirjaukset
- Palvelumme käytön yhteydessä syntyneet henkilötiedot tai verkkosivumme käytön yhteydessä kerätyt tiedot esimerkiksi käyttäjätunnukset, salasanat, Palvelun käyttöä koskevat lokitiedot, evästeiden ja muiden
samankaltaisten teknologioiden avulla verkkosivulta kerätyt tiedot
- Muut tapauskohtaisesti määritellyt tiedot antamasi suostumuksen perusteella

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Keräämme ja käsittelemme vain henkilötietoja, jotka ovat tarpeen liiketoiminnan harjoittamiseen, asiakassuhteen hoitamiseen ja asianmukaisia kaupallisia tarkoituksia varten.

Käsittelemme henkilötietojasi seuraaviin tarkoituksiin:

1) Palvelun tarjoaminen ja asiakassuhteiden hallinta

Käsittelemme henkilötietojasi ensisijaisesti tarjotaksemme tai toimittaaksemme sinulle tai edustamallesi yritykselle Palvelua. Voidaksemme tehdä niin ylläpidämme ja hoidamme asiakassuhdetta sinun tai
edustamasi yrityksen ja meidän välillä. Tässä tapauksessa henkilötietojen käsittely perustuu sinun tai edustamasi yrityksen väliseen sopimukseen.

2) Markkinointi

Voimme olla sinuun yhteydessä kertoaksemme Palvelun uusista ominaisuuksista tai markkinoidaksemme ja myydäksemme sinulle muita palveluita. Henkilötietojen käsittely perustuu oikeutettuun etuun
tarjota tietoa osana Palvelua ja markkinoidaksemme muita palveluitamme sinulle. Sinulla on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä suoramarkkinointiin.

3) Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi

Käsittelemme henkilötietoja teknisten vikojen ja virheiden havaitsemiseksi ja huolehtiaksemme Palvelun ja verkkosivun tietoturvasta, Palvelun ja verkkosivun laadun parantamiseksi sekä Palvelun kehittämiseksi.
Voimme myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja liiketoimintamme asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu meidän oikeutettuun etuun
varmistaa Palvelumme ja verkkosivumme asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot Palvelun kehittämiseen ja liiketoiminnan johtamiseen.

4) Palvelun käyttö

Voimme käsitellä Palvelun käyttöä kuvaavia henkilö- ja välitystietoja, kuten Palveluihin kirjautumisen yhteydessä kerättävät tiedot ja evästeiden ja muiden teknologioiden avulla mahdollisesti kerättäviä
henkilötietoja voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa rajoissa.

5) Lakien noudattaminen

Voimme käsitellä henkilötietojasi lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi esimerkiksi koskien kirjanpitoa, toteuttaaksemme viranomaisten lakiin perustuvat tietopyynnöt tai Palveluun liittyvien
Palveluun liittyvien väärinkäytösten ja petosten havaitsemiseksi tai estämiseksi.

HENKILÖTIETOJEN SIIRROT JA LUOVUTUKSET

Voimme luovuttaa henkilötietojasi voimassa olevan lain edellyttämissä ja sallimissa tilanteissa. Voimme myös käsitellä anonymisoitua tietoa, jota ei ole mahdollista yhdistää sinuun henkilönä.
Tällaista tietoa voimme luovuttaa kolmansille osapuolille myös muihin kuin Selosteessa kuvattuihin käyttötarkoituksiin.

Voimme myös siirtää ja luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille:
- Lain sallimassa ja vaatimassa laajuudessa, esim. toimivaltaisen viranomaisen tietopyynnön toteuttamiseksi tai oikeudenkäyntimenettelyihin liittyen:
- Alihankkijoille, jotka käsittelevät henkilötietojasi puolestamme antamamme toimeksiannon perusteella. Nämä kolmannet osapuolet eivät saa käyttää henkilötietojasi mihinkään muuhun kuin kanssamme sovitun palvelun tuottamiseen.
Käyttäessämme alihankkijoita huolehdimme asianmukaisella tavalla siitä, että käsittely tapahtuu Selosteen mukaisesti. Tässä tarkoitettuja käsittelijöitä ovat mm. ICT -palveluntarjoajat, asiakaspalvelu, tilitoimisto ja perintätoimisto;
- Muille palveluntarjoajille, jotka tarjoavat tai ovat sitoutuneet toimittamaan sinulle laitteita tai palveluita;
- Mikäli olemme mukana sulautumisessa, yritysjärjestelyssä taikka liiketoiminnan tai sen osan myynnissä; ja
- Sinun nimenomaisella suostumuksellasi kolmansille osapuolille, joita suostumus koskee

HENKILÖTIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE

Voimme siirtää henkilötietojasi tarpeellisessa määrin Palvelun tarjoamiseksi EU/ETA -alueen ulkopuolelle. Näissä tapauksissa huolehdimme asianmukaisista suojatoimista rekisteröityjen
oikeuksien ja vapauksien varmistamiseksi sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTTÄMINEN

Sinulla on oikeus tarkastaa henkilötietosi. Voit milloin tahansa myös pyytää henkilötietojesi oikaisemista, päivittämistä tai poistamista. Huomaa kuitenkin, että sellaisia henkilötietoja, jotka
ovat välttämättömiä tässä Selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa.

Sinulla on oikeus vastustaa tai rajoittaa henkilötietojesi käsittelyä sovellettavan lain edellyttämässä laajuudessa.

Sinulla on tietyissä tapauksissa oikeus siirtää meille toimittamasi henkilötiedot järjestelmästä toiseen jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä koneellisesti luettavassa muodossa tai siirtää
henkilötietosi toiselle rekisterinpitäjälle, sovellettavan lain mukaisesti.

Käsitellessämme henkilötietojasi suostumuksen perusteella sinulla on oikeus milloin tahansa peruuttaa antamasi suostumus. Emme sen jälkeen enää käsittele henkilötietojasi, ellei
käsittelyyn ole olemassa muuta laillista oikeusperustetta.

Sinun tulee esittää yllä mainittujen oikeuksiesi toteuttamista koskeva pyyntösi meille kirjallisesti allekirjoitettuna rekisterinpitäjän osoitteeseen. Voimme pyytää sinua tarkentamaan
pyyntöäsi ja varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.

Mikäli koet, että henkilötietojesi käsittely ei ole asianmukaista, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle: www.tietosuoja.fi/yhteystiedot