Asiakastiedote: GDPR tietosuojaliite


EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen huomioiminen NettiTieto Oy:n ja asiakkaan välisessä sopimuksessa

25.5.2018 alkaen henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta – ”GDPR” (2016/679).

GDPR:n mukaan henkilötietojen käsittelystä tulee sopia kirjallisesti tilanteissa, joissa Toimittajan Asiakas toimii rekisterinpitäjänä ja Toimittaja toimii henkilötietojen käsittelijänä Asiakkaan puolesta ja lukuun palvelua toimittaessaan. Toimittaja ei välttämättä käsittele yksittäisen henkilön tietoja, mutta palvelun toimittaminen saattaa edellyttää henkilötietojoukkojen käsittelyä palvelun toimittamisen yhteydessä.

Tämän tiedotteen lopussa olevalla tietosuojaliitteellä päivitetään Asiakkaan ja Toimittajan välisiä sopimuksen liitteitä liittämällä tietosuojaliite osaksi sopimusta.  Tällä varmistamme, että Asiakkaan ja Toimittajan välillä on sovittu henkilötietojen käsittelystä GDPR:n edellyttämässä laajuudessa. GDPR ei edellytä Asiakkaalta muita toimenpiteitä suhteessa Toimittajaan.

Mikäli Asiakkaan kanssa on sovittu henkilötietojen käsittelystä erillisellä tietojenkäsittelysopimuksella tai vastaavalla dokumentilla, noudatetaan ensisijaisesti sitä.

Linkit

Tietosuojaliite Asiakkaan ja Toimittajan väliseen sopimukseen

EU:n yleinen tietosuoja-asetus

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Lisätietoja asiakaspalvelustamme sähköpostitse apua@nettitieto.fi tai puhelimitse (arkisin klo 10.00–16.00) 0200 19111